Wat is diabetes

Diabetes of suikerziekte is een aandoening waarbij het glucose- of suikergehalte in het bloed te hoog is. Daarom spreekt men ook wel van 'suiker' of suikerziekte.

Glucose of bloedsuiker is de voornaamste energiebron van de cellen. De cellen in het menselijk lichaam hebben glucose nodig om te kunnen functioneren. We spreken in dit geval van verbranding.

Om glucose of bloedsuiker op te kunnen nemen, hebben cellen insuline nodig. Insuline is een hormoon dat wordt aangemaakt in de alvleesklier (pancreas). Het wordt gemaakt door de bètacellen van de alvleesklier, in de eilandjes van Langerhans (vandaar de naam, afgeleid van het Latijnse insula, eiland) en via het bloed vervoerd.

Insuline zorgt ervoor dat de cel glucose opneemt. Wanneer er geen of onvoldoende insuline wordt geproduceerd of wanneer de insuline om één of andere reden minder werkzaam is, raakt de glucose niet in de cel, treedt er maw geen verbranding op en stijgt het suikergehalte in het bloed. Dit is wat er bij diabetes gebeurt.

Ouderdomsdiabetes

Ouderdomsdiabetes, ook wel diabetes type 2 genoemd, is een ziekte waarbij het insuline gehalte in het bloed normaal kan zijn, maar waarbij de lichaamscellen niet voldoende reageren op het aanwezige insuline. De wetenschappelijke naam is 'Niet-Insuline Afhankelijke Diabetes Mellitus' of Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus.

In Westerse landen is deze vorm van diabetes veruit de meest voorkomende vorm. Hij komt vaak voor in combinatie met een te hoog cholesterol gehalte in het bloed (hypercholesterolemie), hoge bloeddruk (hypertensie) of met de aandoening metabool syndroom (een combinatie van de aandoeningen een hoge bloeddruk, suikerziekte, verhoogde cholesterol, overgewicht en proteïnurie).

Ouderdoms-diabetes is een vorm van suikerziekte, die voorkomt bij mensen die ouder zijn dan 40 à 45 jaar. Volgens schattingen lijdt 2 tot 5 procent van alle mensen aan deze ziekte. Bij ouderen boven de 65 jaar komt zelfs 7 procent diabetes voor. De laatste jaren ziet men echter een toename van deze vorm van diabetes bij jongere mensen.

© - Deze site is louter bedoeld als bron van informatie en kan geenszins gebruikt worden om een medische diagnose of behandeling in te stellen. Raadpleeg bij twijfel steeds een arts.